Exvira Oy

Exvira Oy on ATEX-asiantuntija.

”ATEX-konsultointia, räjähdyssuojausasiakirjoja, tilaluokituksia riskinarviointeja sekä ATEX-koulutusta olen tehnyt jo yli 20 vuotta. Aiemmin olen työskennellyt sähköasentajana sekä sähkösuunnittelijana. Räjähdyssuojaukseen liittyviä toimeksiantoja olen tehnyt jo yli 30 vuotta. Räjähdyssuojausasiakirjoja olen laatinut yli 1500:lle työpaikalle. Asiakkaani saavat kattavan asiakastuen eli 10 vuoden takuun.” – Pauli Korhonen Exvira Oy

Tietosuoja-asetus   Tämä sivusto käyttää evästeitä (Google Analyticts)

Työturvallisuuslaki 738/2002 velvoittaa että työnantajan on tunnistettava työskentelytiloissa esiintyvät räjähdysvaarat ja arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.

Räjähdyssuojausasiakirja on laadittava kaikissa työpaikoissa, jotka varastoivat tai käsittelevät palavia nesteitä, palavia kaasuja tai palavia pölyjä. Tyypillisesti tällaisia kohteita ovat: kemiantehtaat, puusepäntehtaat, huonekalutehtaat, elintarviketehtaat, leipomot, jätekeskukset, vaarallisten jätteiden laitokset, telakat, konepajat, ammattioppilaitokset, peruskoulut, lämpölaitokset, varikot, korjaamot jne.

Tyypillinen räjähdyssuojausprojektimme sisältää työpaikan auditoinnin. Auditoinnin aikana tutustumme työpaikalla tehtävään toimintaan ja arvioimme työpaikalla tehtävää toimintaa kemikaaliturvallisuuden, sähköturvallisuuden, työturvallisuuden ja räjähdyssuojauksen kannalta. Mikäli havaitsemme jotain korjattavaa, niin kerromme sen välittömästi ja lisäksi kirjaamme asiat tarkastusmuistioon. Lisäksi työhön kuuluu räjähdyssuojausasiakirjojen laatiminen.

Asiakirjoihin kuuluu räjähdysvaarallisten tilojen tilaluokitukset, tarvittaessa tilaluokituspiirustukset, laitevaatimukset dokumentti, opastusta räjähdyssuojaukseen liittyvissä asioissa sekä opastavat kilvet räjähdysvaarallisille alueille. Työhön voi myös kuulua laitteiden riskinarviointia ja vaikka koko henkilökunnan kouluttaminen.

Lue lisää »

Räjähdyssuojausasiakirjan laatimiseen tarvitaan ymmärrystä erilaisista prosesseista ja niiden aiheuttamista vaaroista, runsaasti tietoa lainsäädännöstä, sähkölaitteista, ilmanvaihdosta, maadoituksista, laitteiden riskinarvioinnista jne.

Räjähdyssuojausasiakirjan laatiminen, tilaluokitusten tekeminen, laitteiden riskinarviointi ja henkilökunnan koulutus räjähdyssuojausasioissa on paljon ammattitaitoa vaativaa työtä, josta on nykyään lainsäädännössä määritelty pätevyysvaatimukset. Exvira Oy täyttää nämä vaatimukset.

Räjähdyssuojausasiakirja ei saa olla vain mappi työturvallisuudesta vastaavan hyllyssä. Räjähdysvaaralliset tilat on merkittävä, työntekijät koulutettava, laitteiden kunnosta huolehdittava ja räjähdyssuojausasiakirjoja on myös päivitettävä aina, kun muutoksia tehdään. Päivitystarve voi tulla raaka-aineiden tai laitteiden vaihtumisesta tai vaikka väliseinämuutoksista. Tarkastuslistan avulla pystyt tarkistamaan, että onko työpaikkallasi asiat kunnossa.

Jaa tämä:    
FacebookTwitterLinkedInShare
        Tulosta »   AAA