Räjähdyssuojaus

Exvira Oy:n kokemus räjähdyssuojausprojekteista on erittäin vahva.

Räjähdyssuojaus voi sisältää:

 • Räjähdyssuojausasiakirjan (on pelastussuunnitelman liite)
 • Tilaluokitukset (mikä toiminta aiheuttaa vaaran, missä sijaitsee ja mikä on tilaluokka)
 • Tilaluokituspiirustukset (havainnollistavat asiaa)
 • Laitevaatimukset räjähdysvaarallisissa tiloissa (millaisia sähkö- ja muiden laitteiden on oltava)
 • Aineluettelon vaaraa aiheuttavista aineista (määrittävät laitevaatimukset)
 • Työohjeet miten toimitaan EX- tiloissa (linkki työohjeisiin)
 • Työlupamenettelyn jossa on huomioitu huoltotyöt (linkki työlupiin)
 • Laitteiden asianmukaisuuden tarkastamisen (vanhoille laitteille tehtävä riskinarviointi)
 • Maadoitusten tarkastamisen (onko maadoitettu, onko kaaviot, onko mittauspöytäkirjat)
 • Ilmanvaihdon asianmukaisuuden tarkastamisen (oikea toteutus, mittauspöytäkirjat)
 • Sähkölaiteluettelon ja ATEX- laiteluettelon (ennakkohuoltoa varten)
 • Opastavat merkintäkilvet Ex-tiloihin
 • Koulutuksen henkilökunnalle (VNA 576/2003 liite 2 kohta 1.1)
 • Ylläpidon muutosten tai laajennusten yhteydessä (asiakirjojen on oltava ajantasalla)

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden osalta on vaatimuksia dokumentoinnissa:

 • Laitteiden ATEX- sertifikaatit tai vaatimustenmukaisuusvakuutukset on oltava (onko turvallista käyttöä koskevia rajoituksia)
 • Kuvaukset luonnostaan vaarattomien virtapiirien suojauksesta
 • ATEX- laitteiden asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet (suomeksi ja ruotsiksi)
 • Sähkölaitteiston käyttöönottotarkastus-, varmennustarkastus- ja määräaikaistarkastuspöytäkirjat

Ainoastaan ennakkohuollon avulla voidaan varmistaa, että laitteet pysyvät turvallisina.

VNa 576/2003 mukaisesti räjähdysvaarallisista tiloista on laadittava räjähdyssuojausasiakirja ja myös huolehdittava sen ajan tasalla pysymisestä.

Uusille laitoksille räjähdyssuojausasiakirja on laadittava ennen laitoksen käyttöönottoa.

Eräät pelastuslaitokset haluavat räjähdyssuojausasiakirjat tarkastettavakseen ennen kuin uusi työpaikka otetaan käyttöön.

Räjähdyssuojaus

Työohjeissa on huomioitava räjähdysvaarallisten tilojen erityisvaatimukset. Sähkölaitteiden ja muidenkin laitteiden tulee olla räjähdysvaarallisiin tiloihin soveltuvia. Työvaatteiden ja työvälineiden tulee olla räjähdysvaarallisiin tiloihin soveltuvia. Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden kunnossapidossa ja määräaikaistarkastuksissa on erityisvaatimuksia.

Mikäli tehdään muutoksia toimintaan, tai tilajärjestelyihin, niin asiakirjat kannattaa ehdottomasti päivittää jo suunnitteluvaiheessa. Päivityksellä voi säästää merkittävän rahamäärän.

Pelastusviranomaisen ATEX-opas

Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuutta valvovat palotarkastajat, työsuojeluviranomaiset ja TUKES.

Räjähdyssuojausasiakirja syntyy tyypillisesti pienelle työpaikalle yhdessä tai kahdessa päivässä. Isommat työpaikat vaativat luonnollisesti enemmän työtä.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää palvelustamme. Asiakirjat saa myös tarpeen mukaan englanninkielisenä.

Jaa tämä:    
FacebookTwitterLinkedInShare
        Tulosta »   AAA

Ota yhteyttä!