ATEX-koulutus kunnossapitäjille

Exvira Oy järjestää Atex-koulutusta sähkösuunnittelua tai sähkökunnossapitotöitä tekeville tai mekaanisen puolen kunnossapitotöitä tekeville.

Standardi SFS EN 60079-14 edellyttää, että räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksia suunnittelevilla, sähköasennuksia tekevillä tai töitä johtavilla henkilöillä on riittävä pätevyys tehtävään. Standardi myös edellyttää, että pätevyys pystytään osoittamaan. Exvira Oy:n ATEX koulutus antaa pätevyyden tehdä edellämainittuja töitä räjähdysvaarallisissa tiloissa ja myönnämme koulutuksesta kortin, jolla pätevyys pystytään osoittamaan.

Sähköturvallisuuslain 1135/2016 31§ ja 82§ nojalla on säädetty sähkölaitteistojen rakenteellisen turvallisuuden ja sähkötyöturvallisuuden olennaisista turvallisuusvaatimuksista. Olennaisten turvallisuusvaatimusten katsotaan täyttyvän, jos sovelletaan tiettyjä turvallisuusstandardeja tai vastaavia julkaisuja. TUKES on vahvistanut ohjeella S10/2018, että SFS EN 60079-14 on tällainen standardi. Exvira Oy:n koulutus kattaa perusasioiden lisäksi kuinka tätä standardia sovelletaan erilaisissa tilanteissa.

Sähköalan henkilöiden ja kunnossapitotöitä tekevien ATEX-koulutus sisältää ainakin seuraavat asiat:
 • Atex- direktiivit yleisesti (olosuhde- ja laitedirektiivi)
 • Milloin on Ex-tilojen tilaluokitus tehtävä ja kuka sen tekee
 • Mitä vaatimuksia on Ex-tilojen tilaluokitukselle
 • Missä räjähdysvaarallisia tiloja yleensä on
 • Missä pölyräjähdysvaarallisia tiloja yleensä on
 • Miten räjähdys syntyy
 • Mitkä voivat toimia syttymislähteinä
 • Räjähdysten torjuntakeinoja
 • Ex-tilojen merkitseminen, miksi, miten ja mihin
 • Maadoitukset ja tilapäinen potentiaalintasaus
 • Aineiden lämpötilaluokat ja räjähdysrajat
 • Tilaluokat, millaisia ne ovat, mitä ne tarkoittavat, esimerkkejä tilaluokituksista
 • Räjähdyssuojausasiakirja, sisältö, laatiminen kuka vastaa asiakirjasta
 • Kunnossapito, asennustyöt ja dokumentointi niiden osalta
 • Turvallinen työskentely Ex-tiloissa, mitä siihen kuuluu
 • Pätevyysvaatimukset, kun tehdään sähkösuunnittelua tai sähkötöitä Ex-tiloissa
 • Laitevaatimukset räjähdysvaarallisissa tiloissa
 • Räjähdyssuojausmenetelmät
 • Sähkölaiteluettelot, miksi ne on oltava, esimerkki luettelosta
 • Ex-tilojen sähkölaitteiden ennakkohuolto
 • Ex-tilojen sähköasennuksiin liittyvä lainsäädäntö ja standardit
 • Dokumentaatio Ex-tilojen sähköasennuksista
 • Ex-tilojen sähkö- ja automaatiosuunnittelu, komponenttivalinnat ja asentaminen
 • Moottorit, taajuusmuuttajakäytöt Ex-tiloissa
 • Saattolämmitykset Ex-tiloissa
 • Merkinnät laitteissa ja Ex-tiloissa
 • Ennen ATEX-direktiivejä käyttöönotetut Ex-tilojen laitteet
 • Millä ehdoilla vanhat laitteet ovat edelleen turvallisia käyttää
 • Tarkastukset, käyttöönotto, varmennus ja määräaikaistarkastukset
 • Exi-piirit erityisohjeita
 • Työlupamenettely ja esimerkkejä työluvista
 • Vastuunjako Räjähdyssuojaukseen liittyvissä asioissa
 • Ex-tilojen laitteiden korjaus, huolto ja paikkaus

ATEX-koulutuksen lopuksi pidetään koe ja hyväksytysti suoritetusta kokeesta myönnetään todistus. Koulutus kestää yhden kokonaisen työpäivän.

Yrityksiä, joissa olemme kouluttaneet on jo yli 350 kpl.

Ota yhteys ja pyydä tarjous koulutuksesta.

ATEX peruskoulutus

Jaa tämä:    
FacebookTwitterLinkedInShare
        Tulosta »   AAA

Ota yhteyttä!