Onko vanha laite turvallinen

Tätä asiaa kysytään minulta usein. Pitäisikö vanha räjähdysvaarallisen tilan laite korvata uudella ATEX-laitteella, vaikka se on vielä ihan hyvässä kunnossa?

Nykyisin käytössä olevat räjähdysvaarallisissa tiloissa olevat laitteet, jotka eivät ole ATEX-laitteita saavat olla käytössä jos:

  • Jos ne ovat joskus olleet räjähdysvaaralliseen tilaan soveltuvia (Ennen ATEX-direktiiveäkin oli Ex-tiloja)
  • Tilaluokituksen mukaiseen tilaluokkaan soveltuvia (0, 1, 2, 20, 21, 22) Tilaluokitus on siis oltava.
  • Vaaraa aiheuttavalle aineelle sopivia (T1, T2, T3, T4, T5, T6 tai pöly syttymislämpötila) On tiedettävä se pahin vaaran aiheuttaja.
  • Laitteelle on tehty riskinarviointi (Tähän löytyy ohjeita)
  • Laite on ennakkohuollossa (Ennakkohuollolla varmistetaan, että laite pysyy kunnossa)

1139/2016 27§ Siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1.1.2017 Ennen tämän lain voimaantuloa markkinoille saatetut tuotteet, joiden vaatimustenmukaisuus on varmistettu tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti, saavat olla markkinoilla tämän lain voimaan tultua. Näihin tuotteisiin liittyvät todistukset vaatimustenmukaisuudesta jäävät edelleen voimaan.

576/2003 11 §  Voimaantulo   Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2003.

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä työvälineitä, jotka on otettu käyttöön ennen tämän asetuksen voimaantuloa, voidaan käyttää voimaantulon jälkeen, jos työnantaja on kirjallisessa riskienarvioinnissa tai tämän asetuksen 8 §:n mukaisessa räjähdyssuojausasiakirjassa todennut, että niitä voidaan käyttää turvallisesti räjähdyskelpoisessa ilmaseoksessa ja että ne täyttävät liitteen 2 kohdan A työvälineitä koskevat vaatimukset.

Tämän asetuksen voimaantulon jälkeen ensimmäistä kertaa käyttöön otettavien räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien työvälineiden on oltava liitteen 2 kohtien A ja B työvälineitä koskevien vaatimusten mukaisia.

On tärkeää huomata se asia, että myös uusien laitteiden tulee täyttää vanhoille laitteille edellytetyt ehdot lukuun ottamatta riskinarviointi.

Uusien laitteiden tulee siis olla

 

  • Räjähdysvaaralliseen tilaan soveltuvia
  • Tilaluokituksen mukaiseen tilaluokkaan soveltuvia (0, 1, 2, 20, 21, 22) Tilaluokitus on siis oltava.
  • Vaaraa aiheuttavalle aineelle sopivia (T1, T2, T3, T4, T5, T6 tai pöly syttymislämpötila) On tiedettävä se pahin vaaran aiheuttaja
  • Laite on ennakkohuollossa (Ennakkohuollolla varmistetaan, että laite pysyy kunnossa)

 

 

Jaa tämä:    
FacebookTwitterLinkedInShare
        Tulosta »   AAA