ATEX-Koulutuksen koe

Olet suorittanut ATEX-koulutuksen ja pääset tekemään loppukokeen seuraavista linkeistä.
Valitse joko peruskoulutus tai koko päivän koulutus, sen perusteella, kumpaan koulutukseen osallistuit.

Koe – Peruskoulutus

Koe – Koko päivän koulutus

Muista täyttää sähköpostisi oikein, sillä oikeat vastaukset lähetetään sähköpostiisi. Jos sähköpostisi on väärin, oikeat vastaukset eivät löydä perille.

Kiitos, että osallistuit Exvira Oy:n ATEX-koulutukseen!

Suojattu: Koulutusaineistoa

Tämä sisältö on suojattu salasanalla. Syötä salasanasi näyttääksesi sisällön:

Onko vanha laite turvallinen

Tätä asiaa kysytään minulta usein. Pitäisikö vanha räjähdysvaarallisen tilan laite korvata uudella ATEX-laitteella, vaikka se on vielä ihan hyvässä kunnossa?

Nykyisin käytössä olevat räjähdysvaarallisissa tiloissa olevat laitteet, jotka eivät ole ATEX-laitteita saavat olla käytössä jos:

  • Jos ne ovat joskus olleet räjähdysvaaralliseen tilaan soveltuvia (Ennen ATEX-direktiiveäkin oli Ex-tiloja)
  • Tilaluokituksen mukaiseen tilaluokkaan soveltuvia (0, 1, 2, 20, 21, 22) Tilaluokitus on siis oltava.
  • Vaaraa aiheuttavalle aineelle sopivia (T1, T2, T3, T4, T5, T6 tai pöly syttymislämpötila) On tiedettävä se pahin vaaran aiheuttaja.
  • Laitteelle on tehty riskinarviointi (Tähän löytyy ohjeita)
  • Laite on ennakkohuollossa (Ennakkohuollolla varmistetaan, että laite pysyy kunnossa)

1139/2016 27§ Siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1.1.2017 Ennen tämän lain voimaantuloa markkinoille saatetut tuotteet, joiden vaatimustenmukaisuus on varmistettu tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti, saavat olla markkinoilla tämän lain voimaan tultua. Näihin tuotteisiin liittyvät todistukset vaatimustenmukaisuudesta jäävät edelleen voimaan.

576/2003 11 §  Voimaantulo   Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2003.

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä työvälineitä, jotka on otettu käyttöön ennen tämän asetuksen voimaantuloa, voidaan käyttää voimaantulon jälkeen, jos työnantaja on kirjallisessa riskienarvioinnissa tai tämän asetuksen 8 §:n mukaisessa räjähdyssuojausasiakirjassa todennut, että niitä voidaan käyttää turvallisesti räjähdyskelpoisessa ilmaseoksessa ja että ne täyttävät liitteen 2 kohdan A työvälineitä koskevat vaatimukset.

Tämän asetuksen voimaantulon jälkeen ensimmäistä kertaa käyttöön otettavien räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien työvälineiden on oltava liitteen 2 kohtien A ja B työvälineitä koskevien vaatimusten mukaisia.

On tärkeää huomata se asia, että myös uusien laitteiden tulee täyttää vanhoille laitteille edellytetyt ehdot lukuun ottamatta riskinarviointi.

Uusien laitteiden tulee siis olla

 

  • Räjähdysvaaralliseen tilaan soveltuvia
  • Tilaluokituksen mukaiseen tilaluokkaan soveltuvia (0, 1, 2, 20, 21, 22) Tilaluokitus on siis oltava.
  • Vaaraa aiheuttavalle aineelle sopivia (T1, T2, T3, T4, T5, T6 tai pöly syttymislämpötila) On tiedettävä se pahin vaaran aiheuttaja
  • Laite on ennakkohuollossa (Ennakkohuollolla varmistetaan, että laite pysyy kunnossa)

 

 

Räjähdysvaarallisten tilojen merkinnät

Räjähdysvaarallisten tilojen merkitseminen on yllättävän vaikea asia.

ATEX-direktiivissä 92/1992 artiklassa 7 on mainta, että niiden tilojen sisäänkäynnit, joissa saattaa esiintyä räjähdyskelpoisia ilmaseoksia siinä määrin, että ne vaarantavat työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden, on tarvittaessa merkittävä räjähdysvaarasta varoittavalla kilvellä.

Tämä merkintätapa on hyvä, mikäli on sellainen tilanne, että koko huone, rakennus tai alue on räjähdysvaarallista tilaa. Kuitenkin on paljon tilanteita, että Ex-merkin käyttäminen tekee tiloista tai alueista liian vaarallisia ja Ex-merkki kärsii inflaatiosta.

Olen kehittänyt yhteistyössä asiakkaitteni kanssa opastavan merkintäkilven, joka kertoo räjähdysvaarasta siten että aiheuttaja ja alueen laajuus tulee selville. Nämä opastavat merkintäkilvet sijoitetaan vaaraa-aiheuttavan toiminnan viereen. Tällaisissa tapauksissa on yleensä sellainen tilanne, että vain osa huoneesta, rakennuksesta tai alueesta on räjähdysvaarallista tilaa. Räjähdysvaarallinen tila voi olla myös ainoastaan laitteiston sisällä.

Turvallisuuskulttuuriin kannattaa panostaa

Olin helmikuussa 2012 turvallisuuskoulutuksessa. Koulutus oli DuPont yhtiön yhteistyökumppaneilleen järjestämää. DuPont maailmanlaajuisena ja 200 vuotta toimineena yrityksenä on hieno esimerkki turvallisuuskulttuuriin panostavana yrityksenä. DuPont:lla on työntekijöitä noin 65000 ja yrityksen ensimmäinen tuote oli ruuti. Koulutus kesti noin neljä tuntia ja oli 100 % asiaa. Tein koulutuksessa muistiinpanoja ja jaan ne teidän kanssanne, koska näistä on varmasti kaikille turvallisuuden kanssa työskenteleville iloa.

Yhdeksän turvallisuussääntöä:

1. Kaikki vammat ja ammattitaudit voidaan torjua

2. Johto on vastuussa turvallisuudesta

3. Kaikkia toiminnan aikaisia altistuksia voidaan hallita

4. Turvallisuus on työsuhteen ehto

5. Jos työtä ei voi tehdä turvallisesti, niin ei tehdä työtä

6.On tarpeellista kouluttaa huolellisesti kaikki työntekijät toimimaan turvallisesti

7. Auditointeja pitää suorittaa

8. Kaikki epäkohdat pitää korjata ripeästi

9. Ihmiset ovat turvallisuus- ja terveysohjelman tärkein elementti

Muita hienoja periaatteita ja toimintamalleja

Turvallisuus työn ulkopuolella on tärkeä osa turvallisuusohjelmia.

Ollan ylpeitä siitä, että organisaatiossa on hyvä turvallisuuskulttuuri.

Vaikka lakeja, asetuksia ja ohjeita on, niistä ei ole apua, jos niistä ei käytännössä piitata.

Suunnittele miten toimit ja toimi miten suunnittelet. Jos joudut poikkeamaan alkuperäisestä suunnitelmasta tee uusi suunnitelma.

Jos työn aikana ilmenee loukkaantumisvaara, joka jäi huomioimatta, keskeytä työ ja mieti korvaavaa vaihtoehtoa esimiehesi tai asiakkaan yhdyshenkilön kanssa.

Ilmoita työssä havaitsemistasi vaaroista ja kerro turvallisuutta parantavat ehdotuksesi.

Kaikkien työtehtävien vaarat tulee tunnistaa ennen töiden aloittamista sekä laatia tunnistettujen vaarojen hallintatoimenpiteet.

Ennen kunnossapitotöiden aloittamista: Lukitse, merkitse, varmista, testaa ja vasta näiden jälkeen aloita työt.

Aurinkovoimala

Exvira Oy siirtyi käyttämään aurinkovoimaa elokuun alussa 2016.

Exvira Oy:n aurinkovoimala koostuu GreenEnergy Finland Oy:n toimittamista aurinkopaneeleista 18 kpl Amerisolar 260W Poly sekä ABB Trio 7,5 kW invertteristä.

Ostin järjestelmän avaimet käteen toimituksena GreenEnergy Finlandilta. Sähköasennustyöt teki Sähköpalvelu Tuomikoski ja panelien kiinnitysjärjestelmät asensi Kimmo Ruotsalainen.

Kilpailutuksen kaikkiaan 21 järjestelmälle Länsi-Uudellamaalla hoiti Markku Nordström Novagosta. Tämän järjestelmän hinnaksi tuli 6118€ alv 0 %.

Päivitys 23.9.2019. Aurinkosähköjärjestelmä on ollut toiminnassa nyt 3 vuotta. Tähän mennessä se on tuottanut 12000 kWh.  Alkujaan laskin, että järjestelmä maksaa itsensä takaisin 12 vuodessa. Laskelma pitää edelleen paikkansa. Nyt kun Caruna nostaa taas siirtomaksua, niin takasinmaksuaika lyhenee.

Työvälineitä ja varusteita

Millaisia ovat hyvät räjähdysvaaralliseen tilaan soveltuvat työvälineet?

Niiden pitää olla kipinöimättömät, niissä ei saa olla kuumia pintoja, eivätkä ne saa varautua staatisella sähköllä.

Niiden pitää olla soveltuvia vaaraa aiheuttaville aineille. (palavat nesteet, palavat kaasut, palavat pölyt)
eli niissä pitää olla oikea suurin sallittu lämpötila tai T-luokka (t1, T2, T3, T4, T5, T6) ja räjähdysryhmä (IIA, IIB, IIC)

Niiden pitää olla soveltuvia räjähdysvaarallisen tilan tilaluokkaan. (0, 1, 2, 20, 21, 22)

Mitä ne työvälineet sitten esimerkiksi ovat?

Turvakengät
Työvaatteet, jotka ovat antistaattiset
Antistaattiset alusvaatteet ja sukat
Antistaattiset kengänsuojat
Antistaattiset ja räjähdyssuojatut suojavälineet (hengityssuoja, putoamissuojat, kuulosuojaimet jne.
Räjähdyssuojatut valaisimet
Räjähdyssuojatut puhelimet
Räjähdyssuojattu kamera
Räjähdyssuojattu tietokone

Räjähdyssuojatut tai kipinöimättömät työkalut (vasarat, lenkkiavaimet, sekoittimet jne.)