Turvallisuuskulttuuriin kannattaa panostaa

Olin helmikuussa 2012 turvallisuuskoulutuksessa. Koulutus oli DuPont yhtiön yhteistyökumppaneilleen järjestämää. DuPont maailmanlaajuisena ja 200 vuotta toimineena yrityksenä on hieno esimerkki turvallisuuskulttuuriin panostavana yrityksenä. DuPont:lla on työntekijöitä noin 65000 ja yrityksen ensimmäinen tuote oli ruuti. Koulutus kesti noin neljä tuntia ja oli 100 % asiaa. Tein koulutuksessa muistiinpanoja ja jaan ne teidän kanssanne, koska näistä on varmasti kaikille turvallisuuden kanssa työskenteleville iloa.

Yhdeksän turvallisuussääntöä:

1. Kaikki vammat ja ammattitaudit voidaan torjua

2. Johto on vastuussa turvallisuudesta

3. Kaikkia toiminnan aikaisia altistuksia voidaan hallita

4. Turvallisuus on työsuhteen ehto

5. Jos työtä ei voi tehdä turvallisesti, niin ei tehdä työtä

6.On tarpeellista kouluttaa huolellisesti kaikki työntekijät toimimaan turvallisesti

7. Auditointeja pitää suorittaa

8. Kaikki epäkohdat pitää korjata ripeästi

9. Ihmiset ovat turvallisuus- ja terveysohjelman tärkein elementti

Muita hienoja periaatteita ja toimintamalleja

Turvallisuus työn ulkopuolella on tärkeä osa turvallisuusohjelmia.

Ollan ylpeitä siitä, että organisaatiossa on hyvä turvallisuuskulttuuri.

Vaikka lakeja, asetuksia ja ohjeita on, niistä ei ole apua, jos niistä ei käytännössä piitata.

Suunnittele miten toimit ja toimi miten suunnittelet. Jos joudut poikkeamaan alkuperäisestä suunnitelmasta tee uusi suunnitelma.

Jos työn aikana ilmenee loukkaantumisvaara, joka jäi huomioimatta, keskeytä työ ja mieti korvaavaa vaihtoehtoa esimiehesi tai asiakkaan yhdyshenkilön kanssa.

Ilmoita työssä havaitsemistasi vaaroista ja kerro turvallisuutta parantavat ehdotuksesi.

Kaikkien työtehtävien vaarat tulee tunnistaa ennen töiden aloittamista sekä laatia tunnistettujen vaarojen hallintatoimenpiteet.

Ennen kunnossapitotöiden aloittamista: Lukitse, merkitse, varmista, testaa ja vasta näiden jälkeen aloita työt.

Jaa tämä:    
FacebookTwitterLinkedInShare
        Tulosta »   AAA